Pályázat részletei

Megjelent!Olvassátok!Pályázzatok!
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
Jogosultak: mezőgazdasági termelő, akinek a teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik, illetve mezőgazdasági termelők csoportja
Max. támogatási összeg: 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 50% (Pest megyében 40%) + 10% fiatal mezőgazdasági termelő számára + 10% kollektív projektek esetén
Támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás
Meghirdetés: 2016. november 8.
Elszámolható költségek:
Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,
kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése (maximális támogatási összeg 5 000 000 Ft)
talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)
A traktor és a talajművelő eszköz beszerzése csak abban az esetben támogatott, ha a jogosultsági feltétel körében meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretnek legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.
Nem támogathatók, különös tekintettel az alábbi tevékenységek:
mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
göngyöleg beszerzése,
természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.
Beadási időszak: 2016. december 19 – 2018. december 18.
Az első beadási határidő: 2017. január 19.
Előnyt jelentenek:
ökológiai gazdálkodás folytatása, vagy vállalása
minőségrendszerben való részvétel
kedvezményezett mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság
környezeti szempontok érvényesítése (A projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazása: saját komposztálótér; átadás komposztáló telep vagy biogáz, biomassza erőmű részére.)
munkahely teremtés
térségi szempontok érvényesítése (A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járások, vagy Fejlesztendő járások, vagy Kedvezményezett járások, vagy komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett területen valósul meg.)
Forrás:e.c.c.
Ha pályázni akar minőségi gépeinkre akkor böngésszen kedvére honlapunkon!
Tel:20/9781-540